Obsah -


Preklad-Tlmočenie.sk


  • Register prekladateľských firiem SR
  • Databáza overených prekladateľov a agentúr v celej SR
  • Nájdi prekladateľa, tlmočníka, súdneho prekladateľa


Vyhledávání

RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO
Jednotlivec – prekladateľ/tlmočník

Vzdelanie a prekladateľská prax

V roku 1992 som absolvovala všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka a od roku 2002 po absolvovaní odborných skúšok pracujem ako súdny prekladateľ, v súčasnosti zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.(  Odborná skúška prekladateľa AJ(Univ. P.J. Šafárika, FF – Tlmočnícky ústav, KE, Odborné minimum pre tlmoč. a prekladateľov (občianske, obchodné, trestne právo,  metodika prekladateľskej prace). Prekladám pre štátne orgány(súdy, prokuratúry, polícia, daňové úrady, matriky, notárske úrady,....), FO, PO – firmy a spoločnosti, podnikatelia, fyzické osoby.

Jedná sa o preklady bežných dokumentov(rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy a iné doklady o vzdelaní ,vodičské oprávnenia, technické preukazy, atd.),dalej rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, živnostenské listy, daňové priznania ,výpisy z obchodného registra a ďalšie dokumenty.


Registrácia prekladateľa/agentúry

Zaoberáte sa prekladmi? Zaregistrujte sa u nás úplne zadarmo a staňte sa členmi komunity!

+ Registrovať sa

Vstup pre registrovaných členov

PřihlášeníKontaktyObsah -