Obsah -


Preklad-Tlmočenie.sk


  • Register prekladateľských firiem SR
  • Databáza overených prekladateľov a agentúr v celej SR
  • Nájdi prekladateľa, tlmočníka, súdneho prekladateľa


Vyhledávání

PhDr. Mária Paľová, PhD.
Jednotlivec – prekladateľ/tlmočník

Francúzština - obojsmerný preklad a tlmočenie

Vzdelanie: Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach - slovenský jazyk, francúzsky jazyk

Stáže a študijné pobyty vo Francúzsku: od r. 1990 som absolvovala 8 pobytov na francúzskych univerzitách, na ktorých sa pripravujú budúci prekladateli a tlmočníci (najmä Inštitút prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Blocha v Štrasburgu a ESIT Univerzity Sorbonne III v Paríži.

Vedecká hodnosť PhD v odbore neslovanské jazyky, špecializácia románske jazyky za prácu z oblasti interkultúrnej komunikácie.

Súdna prekladateľka. V spolupráci s Tlmočníckym ústavom UPJŠ v Košiciach sa podieľam na odbornej príprave budúcich súdnych prekladateľov a tlmočníkov a som členkou skúšobnej komisie pre vykonanie odbornej skúšky z francúzskeho jazyka.

Na Prešovskej univerzite vyučujem predmet Terminológia, Odborný preklad, Konzekutívne tlmočenie.

Prémia Literárneho fondu, sekcie pre vedecký a odborný preklad za preklad diela Grawitzová - Leca: Rozprava o politickej vede (r. 2000)

  


Registrácia prekladateľa/agentúry

Zaoberáte sa prekladmi? Zaregistrujte sa u nás úplne zadarmo a staňte sa členmi komunity!

+ Registrovať sa

Vstup pre registrovaných členov

PřihlášeníKontaktyObsah -